Komplett fastighetsservice och ekonomisk förvaltning

Tjänster

Fastighetsservice - tillsyn, fastighetsskötsel och underhåll

Genom regelbunden tillsyn av fastigheten kan man tidigt upptäcka eventuella fel och brister. Det är god ekonomi att åtgärda eller reparera i tid innan det går sönder och måste ersättas helt.

Fastighetsskötsel innebär både att ta hand om det praktiska i fastigheten samt skötsel av utemiljön. Våra fastighetstekninker utför tex gräsklippning, trappstädning, snöröjning och byte av lampor.

Ekonomisk förvaltning - föreningens ekonomi

Vi säkerställer en korrekt och effektiv hantering av föreningens ekonomi, hela vägen från avisering till bokslut genom att erbjuda tjänster som ekonomisk planering och uppföljning, bokföring och bokslut samt övrig föreningsservice.

GUAB ger er möjlighet till en lokal samarbetspartner med god tillgänglighet och hög servicenivå inom både fastighetsservice och ekonomisk förvaltning!