GUAB startades 1979 när varvsepoken på Eriksberg gick in i sin slutfas.

Om GUAB

GUAB startades 1979 när varvsepoken på Eriksberg gick in i sin slutfas. Förutsättningar har förändrats under årens lopp och när idén väcktes att utveckla ”den Goda Staden” som skall förena boende, arbete, fritid och kultur tog vi beslutet att vara en viktig del i denna utveckling.

Tillgänglighet

Närheten till våra kunder gör att vi snabbt och lätt kan vara på plats vid löpande och akuta arbeten.

Kvalitet

Vår strävan är att genom ständiga förbättringar alltid hålla en hög kvalitet att kunderna uppfattar organisationen som den bästa leverantören av fastighets- och underhållsservice.

Miljö

Vårt mål är att verksamheten ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta uppfyller vi bland annat genom att använda miljögodkända produkter och att alla investeringar görs på ett miljömässigt hållbart sätt.