Verksamhetsledningssystem

Om FR2000

Kvalitets- och miljöarbete

GUAB är sedan 29 juni 2012 certifierade enligt FR2000 verksamhetsledningssystem. FR2000 har utvecklats av Företagarna i samarbete med olika branschförbund för att göra det enklare för små- och medelstora företag att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem.

FR2ooo - vad betyder det för dig och din verksamhet?

Att GUAB är ett FR2000-certifierat företag ger dig som kund många fördelar. Verksamhetsledningssystemet FR2000 är integrerat i vårt företag och säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Det är på samma gång flödes- och processorienterat och använder ett enklare språk än andra kvalitetssäkringssystem, vilket gör det lätt för alla våra medarbetare att förstå, kommunicera och hitta i systemet.

GUAB erhöll efter revidering ett förnyat certifikat den 17 Juni, 2015.