Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

Vår Kick Off

GUAB har genomfört en Kick Off på Hotel Waterfront Konferens med föreläsning om arbetsmiljö och stress samt föredrag och grupparbete om förbättringar i vårt ledningssystem FR2000:2017. Aktiviteten uppskattades av samtliga medarbetare.