Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

Uppgradering enligt nya FR2000:2017

Bättre, enklare och tydligare!

FR2000 är till för företag som vill arbeta med ständig förbättring på ett handfast och okomplicerat sätt. Standarden är helt oberoende av bransch och fokus ligger på processer som stöder det certifierade företagets affär.

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.