Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

SDF ServiceOnline

GUAB har uppgraderat affärsstödet med ett nytt arbetsordersystem direkt i mobilen för säkrare och smidigare rapportering och uppföljning.
Alla medarbetare såg positivt på denna uppgradering som är webbaserad, enkel att komma igång med och därmed ett effektivt verktyg för alla användare.