Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

Resultat Kundenkät 2018

Årets kundenkät skickades ut i mars 2018 och besvarades av 76% av GUABs kunder, samma nivå som 2016, en svarsfrekvens vi är mycket nöjda med.

I genomsnitt gav våra kunder följande betyg på GUAB (förra mätningens resultat inom parantes):

1) Är du nöjd med utfört arbete?
Betyg 8,5 (8,9)

2) Är du nöjd med vårt bemötande?
Betyg 9,3 (9,5)

3) Tycker du att vi håller överenskommen tid?
Betyg 8,6 (8,7)

4) Skulle du kunna rekommendera oss till andra?
Betyg 9,0 (9,3)

5) Får du önskad återkoppling efter utfört uppdrag?
Betyg 8,8 (7,9)

Betyg 1 = inte alls
Betyg 10 = ja, absolut

Återkoppling är även 2018 ett viktigt område som våra kunder har mycket synpunkter kring. Därför är det glädjande att se att betyget har förbättrats sedan senaste mätningen, vilket stärker GUABs medarbetare i sin strävan att hitta ytterligare förbättringar för våra kunder i det dagliga arbetet.

I det kontinuerliga arbetet att förbättra kvalitet och service till våra kunder kommer vi fortsätta genomföra en kundenkät vartannat år för att mäta och följa upp målet för kundnöjdhet.