Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

Nytt kunduppdrag D u n f i n samfällighetsörening

GUAB har slutit avtal med Dunfin samfällighetsförening avseende ekonomisk förvaltning. Uppdraget startar 1 juni och vi välkomnar samfälligheten som ny kund hos GUAB.