Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

Kundenkät 2018

I det kontinuerliga arbetet att förbättra service och kvalitet till våra kunder gör vi sedan flera år tillbaka en kundundersökning vartannat år för att mäta och följa upp målen för kundnöjdhet.

I förra mätning 2016 var det 80% som besvarade enkäten. Det goda betyget vi fick stärker GUABs medarbetare i sin strävan att hitta ytterligare förbättringar för våra kunder i det dagliga arbetet.

Årets resultatet kommer vi redovisa här på hemsida.