Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

FR2000:2017 (Uppgradering)Förnyelse av certifikat FR2000

Revidering av GUABs ledningssystem gjordes den 22 maj 2018.
Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.