Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

FR2000 - Uppföljande revision

Revidering av GUABs ledningssystem gjordes den 29 maj 2017 utan några avvikelser. Ett resultat vi är mycket stolta över vilket innebär oförändrad certifieringsstatus.
Det har under våren 2017 utkommit en ny utgåva av FR2000. GUAB kommer uppgradera och övergång till FR2000:2017 kommer ske i samband med förnyelserevisionen 2018.