Närproducerad, komplett och effektiv fastighetsskötsel

För ett fräschare område med ökad trivsel

GUAB är fastighetsförvaltaren som erbjuder helhetslösningar inom teknisk och ekonomisk förvaltning samt yttre och inre fastighetsskötsel. GUAB vänder sig till Dig som söker en lokal samarbetspartner för alla tillfällen.

Närproducerad fastighetsservice och ekonomisk förvaltning för din bostadsrättsförening

För att en bostadsrättsförening skall fungera bra krävs ett helhetsgrepp. Välskötta trapphus och gårdar är lika viktigt som att ekonomin sköts på ett professionellt sätt - vilket leder till att fastighetens värde behålls och ger nöjdare medlemmar i föreningen!

GUAB är FR2000 certifierat och har en dokumenterat hög kundnöjdhet från genomförda kundundersökningar. Vi prioriterar bla återkoppling av utförda aktiviteter till kund i syfte att nå ytterligare förbättringar av levererad kvalitet.

Låter detta intressant och du vill veta mera - hör av dig till oss på GUAB!